Quyết định ban hành Lịch thi đấu Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam thông qua ngày 03/12/2017;

Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;

Căn cứ kết quả Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Cúp Quốc gia năm 2021 (ngày 02/02/2021 tại Hà Nội);

Căn cứ kế hoạch thi đấu Quốc tế năm 2021của Đội tuyển Quốc gia và các CLB;

Căn cứ công văn số 216/LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 25/02/2021 của LĐBĐVN chấp thuận kế hoạch tiếp tục triển khai tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp (BĐCN) Quốc gia 2021;

Căn cứ kết quả Lễ ký kết, công bố Nhà tài trợ chính của Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2021, ngày 10/3/2021 tại Hà Nội;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Lịch thi đấu các trận đấu Vòng Loại và mã số Lịch thi đấu các vòng đấu tiếp theo từ Vòng 1/8 đến Chung kết của Giải bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Điều hành Giải, Văn phòng, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.