Thông báo cầu thủ nghỉ thi đấu Vòng Loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021

Căn cứ tổng hợp kết quả Giải bóng đá Cúp QG Bamboo Airways 2020; Ban Điều hành Giải thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu tại Vòng Loại Giải bóng đá Cúp QG Bamboo Airways 2021, cụ thể như sau:

Căn cứ tổng hợp kết quả Giải bóng đá Cúp QG Bamboo Airways 2020; Ban Điều hành Giải thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu tại Vòng Loại Giải bóng đá Cúp QG Bamboo Airways 2021, cụ thể như sau: