Thông báo cầu thủ nghỉ vòng 1/8 CQG Bamboo Airways 2020

Ngày 27/5/2020, BĐH ban hành Thông báo cầu thủ nghỉ vòng 1/8 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, cụ thể như sau:

TT Họ tên Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
1 Lê Nhựt Huy 4 Đồng Tháp Hà Nội – Đồng Tháp 31/5 QĐKL

Số 146

2 Trần Công Minh 8 Đồng Tháp Hà Nội – Đồng Tháp 31/5 QĐKL

Số 152

3 Huỳnh Văn Tiến 11 Đồng Tháp Hà Nội – Đồng Tháp 31/5 QĐKL

Số 142

4 Võ Minh Trọng 20 Đồng Tháp Hà Nội – Đồng Tháp 31/5 QĐKL

Số 145

5 Cao Tấn Hoài 21 Đồng Tháp Hà Nội – Đồng Tháp 31/5 QĐKL

Số 149

6 Nguyễn Nhật Trường 31 Đồng Tháp Hà Nội – Đồng Tháp 31/5 QĐKL

Số 143

7 Trần Hữu Nghĩa 69 Đồng Tháp Hà Nội – Đồng Tháp 31/5 QĐKL

Số 148

8 Dương Vũ Linh 79 Đồng Tháp Hà Nội – Đồng Tháp 31/5 QĐKL

Số 150