Thông báo số 1 Giải bóng đá Cúp Quốc Gia 2023

Căn cứ Lịch thi đấu đã ban hành, Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ các ngày 31/3 và 01, 02/4/2023.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức các trận đấu tại Vòng Loại và các vòng đấu tiếp theo của Giải được tiến hành thống nhất và đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức các Giải bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2023 (BTC Giải) thông báo một số nội dung sau:

1. Về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức trận đấu CLB Phù Đổng – CLB Hòa Bình

Căn cứ thông tin đăng ký thay đổi địa điểm tổ chức và giờ thi đấu các trận đấu trên sân nhà tại mùa giải 2023 của CLB bóng đá Phù Đổng; sau khi xem xét, BTC Giải  thông báo:

Trận đấu Vòng Loại Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 giữa CLB bóng đá Phù Đổng và CLB bóng đá Hòa Bình sẽ tiến hành vào lúc 17:00, ngày 31/3/2023 trên SVĐ Ninh Bình thay vì 16:00, ngày 31/3/2023 trên SVĐ Thanh Trì như Lịch thi đấu đã ban hành ngày 01/3/2023.

BTC Giải đề nghị CLB bóng đá Phù Đổng kịp thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý SVĐ Ninh Bình triển khai đảm bảo đầy đủ công tác chuẩn bị tổ chức các trận đấu theo quy định; đề nghị CLB bóng đá Hòa Bìnhcùng các thành viên, bộ phận liên quan cập nhật thông tin, đảm bảo chuẩn bị, tham dự trận đấu theo thời gian, địa điểm tổ chức mới như đã thông báo.

2. Về việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký đầu mùa giải

Căn cứ quy định của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp, Điều lệ Giải và hướng dẫn liên quan của Công ty VPF; thời hạn hoàn thiện đăng ký danh sách tham dự Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 đã kết thúc vào lúc 17:00, ngày 17/3/2023.

Để hồ sơ, tư cách tham dự các trận đấu tại Vòng Loại của các CLB được đảm bảo đúng quy định, BTC Giải đề nghị các CLB nhanh chóng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ đăng ký đầu mùa giải kèm theo, gửi về LĐBĐVN và Công ty VPF theo quy định, hướng dẫn tại các công văn số 413/VPF-TCTĐ, ngày 30/12/2022(đối với CLB Ngoại hạng) và công văn số 65/VPF-TCTĐ, ngày 24/02/2023 (đối với các CLB hạng Nhất);trong đó, đặc biệt lưu ý việc hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức trận đấu như Quyết định thành lập BTC trận đấu, Cam kết đảm bảo an ninh, an toàn, sổ thi đấu, hồ sơ đăng ký cầu thủ, quan chức, Huấn luyện viên

3. Về việc Khai mạc Giải nghi thức, nội dung phát thanh trận đấu

3.1 Lễ Khai mạc chính thức của Giải:

Được tiến hành tại trận đấu giữa CLB Thép Xanh Nam Định CLB Hải Phòng, ngày 02/4/2023 trên SVĐ Thiên Trường – Nam Định.

Thời gian Lễ khai mạc: 17:45.

Thời gian thi đấu: 18:00.

BTC Giải đề nghị BTC trận đấu SVĐ Thiên Trường, CLB bóng đá Thép Xanh Nam Định triển khai đầy đủ công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với BTC Giải và Giám sát trận đấu, tiến hành Lễ Khai mạc Giải đúng chương trình, kịch bản (theo công văn hướng dẫn riêng của BTC Giải).

3.2 Nghi thức trận đấu

Để đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện nghi thức tại các trận đấu của Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023, BTC Giải ban hành hướng dẫn nghi thức trận đấukèm theo Thông báo, bao gồm nghi thức đầu và sau khi trận đấu kết thúc.

Ngoài Lễ Khai mạc chính thức tại trận đấu Vòng Loại trên SVĐ Thiên Trường, các trận đấu còn lại của Giải sẽ thực hiện nghi thức theo hướng dẫn chung kèm theo Thông báo này.

BTC Giải đề nghị các BTC trận đấu triển khai đầy đủ công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với Giám sát trận đấu và các đội bóng, tiến hành thực hiện theo đúng hướng dẫn.

3.3 Nội dung phát thanh trong trận đấu:

BTC trận đấu chuẩn bị, thực hiện đúng hướng dẫn nội dung phát thanh trên sân theo mẫu quy định của BTC Giải trong tất cả các trận đấu (gửi kèm theo Thông báo).

4. Về triển khai, đảm bảo công tác chuẩn bị, tổ chức các trận đấu

BTC giải đề nghị các CLB cùng các BTC trận đấu địa phương lưu ý một số nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị tổ chức các trận đấu như sau:

– Phối hợp triển khai, kịp thời chỉnh trang, hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất; chủ động kế hoạch chuẩn bị đầy đủ về nhân sự; phối hợp, đxuất với đơn vị an ninh tại địa phương về phương án, lực lượng, đảm bảo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức, an ninh-an toàn cho các trận đấu theo quy định của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ Giải.

– Phối hợp thực hiện đúng các quy định về công tác tài trợ, quảng cáo và truyền thông, đảm bảo đầy đủ chính xác các thiết kế logo, trang phục, số lượng, vị trí bảng biển quảng cáo… theo quy định tại Điều lệ và hướng dẫn của Công ty VPF. Những nội dung mới (nếu có) cần triển khai tại các trận đấu, BTC Giải sẽ tiếp tục cập nhật, thông báo đến các BTC trận đấu/CLB./.