Thông báo số 5 Cúp Quốc Gia – BaF Meat 2022

– Căn cứ quy định tại Mục 17 Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022 về Lịch thi đấu;

– Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-VPF, ngày 21/3/2022 của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) v/v ban hành Lịch thi đấu Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2022 và các quy định kèm theo;

– Căn cứ kết quả thi đấu các trận đấu vòng 1/8 của Giải bóng đá Cúp Quốc gia – BaF Meat 2022;

Ban Tổ chức Giải ban hành Lịch thi đấu chính thức vòng Tứ kết và dự kiến Lịch thi đấu vòng Bán kết của Giải kèm Thông báo này

(Cụ thể như Lịch thi đấu chi tiết kèm theo).

Lịch thi đấu mới, ban hành kèm Thông báo này có hiệu lực thay thế các lịch thi đấu đã ban hành trước đó.

Ban Tổ chức Giải đề nghị các Ban tổ chức trận đấu, Câu lạc bộ cùng thành viên, bộ phận liên quan cập nhật thông tin, phối hợp triển khai, đảm bảo hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các trận đấu vòng Tứ kết theo lịch thi đấu mới ban hành./.