Điều lệ Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2016

Ngày 4/3/2016, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chính thức ban hành Điều lệ Giải bóng đá Hạng nhất Quốc gia 2016.