Điều lệ giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia – An Cường 2018

Ngày 9/4/2018, Tổng Giám đốc VPF - Trần Anh Tú đã ký quyết định số 18/QĐ-VPF về việc ban hành Điều lệ và Lịch thi đấu giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - An Cường 2018.