Ban hành Lịch thi đấu giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia – An Cường 2018.

Ngày 10/4/2018, Tổng Giám đốc VPF - Trần Anh Tú đã ký quyết định số 19/QĐ-VPF về việc ban hành Lịch thi đấu giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia - An Cường 2018.