Quyết định ban hành Lịch thi đấu Lượt đi Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023

– Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);

– Căn cứ Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023 điều chỉnh sau khi CLB bóng đá Sài Gòn hủy đăng ký tham dự Giải, đã được Hội Đồng Quản trị Công ty VPF và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thống nhất, thông qua;

– Căn cứ kết quả Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu (Lần 2) Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023, tổ chức ngày 07/03/2023 tại Hà Nội;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Kết quả bốc thăm (lần 2) và Lịch thi đấu Lượt đi Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng 2023 kèm theo quyết định này, thay thế cho Kết quả bốc thăm và Lịch thi đấu đã ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-VPF, ngày 01/3/2023.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ tham dự Giải, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.