Quyết định công nhận kết quả, danh hiệu các giải thưởng xếp hạng toàn giải Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

– Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);

– Căn cứ Điều lệ và kết quả thi đấu của Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận danh hiệu giải thưởng xếp hạng toàn Giải và tiền thưởng của các CLB đoạt giải tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023, cụ thể như sau:

STT Thứ hạng CLB Tiền thưởng

(VNĐ)

1 CLB Vô địch CLB bóng đá Quảng Nam 2.000.000.000
2 CLB Giải Nhì CLB bóng đá PVF-CAND 1.000.000.000
3 CLB Giải Ba CLB bóng đá Long An 500.000.000

Điều 2: CLB bóng đá Quảng Nam đoạt danh hiệu Vô địch, được thăng hạng chuyển lên thi đấu tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2023/2024. CLB bóng đá Bình Phước xếp thứ 10, phải thi đấu trận đấu Play-off với CLB xếp thứ 3 tại Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2023 để xác định CLB được quyền tham dự Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023/2024.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng, Phòng Tổ chức thi đấu, các phòng ban chức năng của Công ty VPF, các Câu lạc bộ có tên tại Điều 1 và Điều 2 và bộ phận, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.