Quyết định công nhận kết quả, danh hiệu các giải thưởng bình chọn Giải bóng đá HNQG – Bia Sao Vàng 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

– Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);

– Căn cứ Điều lệ và kết quả bình chọn các giải thưởng toàn Giải của Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận danh hiệu giải thưởng bình chọn toàn Giải và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải tại Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023, cụ thể như sau:

TT Giải thưởng Tập thể/cá nhân đoạt giải Tiền thưởng

(VNĐ)

1 CLB đoạt

Giải phong cách

CLB bóng đá Long An 100.000.000
2 BTC trận đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 1. BTC trận đấu CLB bóng đá PVF-CAND

2. BTC trận đấu CLB bóng đá Phù Đổng

3. BTC trận đấu CLB bóng đá Huế

20.000.000

/BTC trận đấu

3 CLB có mặt sân thi đấu

tốt nhất mùa giải

1. CLB bóng đá PVF-CAND

2. CLB bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu

3. CLB bóng đá Phù Đổng

20.000.000

/CLB

4 Cầu thủ xuất sắc

nhất Giải

Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc –

Số 9 CLB bóng đá Quảng Nam

15.000.000
5 Cầu thủ ghi nhiều

bàn thắng nhất

1. Cầu thủ Lê Văn Nam – Số 9 CLB bóng đá Quảng Nam

2. Cầu thủ Nguyễn Thanh Nhàn – Số 11 CLB bóng đá PVF-CAND

15.000.000/

Cầu thủ

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng, Phòng Tổ chức thi đấu, các phòng ban chức năng của Công ty VPF, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 và bộ phận, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.