Thông báo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 4 – Giải HNQG Sứ Thiên Thanh 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại vòng 3 của giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017, Ban tổ chức giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017 thông báo danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng thứ 4, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Lê Tuấn Anh 12 XM Fico Tây Ninh XM Fico Tây Ninh – Bình Phước 04/3 2TV
Phạm Ngọc Quốc 38 XM Fico Tây Ninh XM Fico Tây Ninh – Bình Phước 04/3 2TV
Trương Văn Tuấn 7 Bình Phước XM Fico Tây Ninh – Bình Phước 04/3 2TV
 
Trưởng Ban tổ chức giải          

Nguyễn Minh Ngọc              
đã ký)