Thông báo điều chỉnh Lịch thi đấu Giải HNQG LS 2019

Ngày 04/7/2019, BĐH Giải HNQG LS 2019 ban hành Thông báo điều chỉnh Lịch thi đấu Giải HNQG LS 2019, cụ thể như sau:

– Căn cứ đề nghị của LĐBĐVN về việc điều chỉnh Lịch thi đấu trận đấu vòng 13 Giải HNQG LS 2019 trên SVĐ Đồng Tháp và sự thống nhất của 2 CLB liên quan;

– Căn cứ các ý kiến đề nghị của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Phù Đổng về việc điều chỉnh lịch thi đấu một số trận đấu tại Lượt về Giải HNQG LS 2019;

Sau khi xem xét, Ban Điều hành Giải và thông báo điều chỉnh lịch thi đấu một số trận đấu tại Lượt về Giải HNQG LS2019, cụ thể như sau:

  1. Vòng 12:

– Điều chỉnh giờ thi đấu trận đấu giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB An Giang, ngày 08/7/2019 trên SVĐ Hà Tĩnh lên 16h00 thay vì 17h00 như Lịch thi đấu đã ban hành.

  1. Vòng 13:

– Lùi ngày thi đấu trận đấu giữa CLB Đồng Tháp và CLB Phố Hiến trên SVĐ Đồng Tháp sang ngày 14/7/2019 thay vì ngày 12/7/2019 như Lịch thi đấu đã ban hành.

– Lùi ngày thi đấu trận đấu giữa CLB Phù Đổng và CLB Long An trên SVĐ Mỹ Đình sang ngày 15/7/2019 thay vì ngày 14/7/2019 như Lịch thi đấu đã ban hành.

  1. Vòng 15:

– Lùi ngày và điều chỉnh giờ thi đấu trận đấu giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Bình Định trên SVĐ Hà Tĩnh sang 16h00, ngày 27/7/2019 thay vì 17h00, ngày 26/7/2019 như Lịch thi đấu đã ban hành.

  1. Vòng 18 và 20:

– Điều chỉnh giờ thi đấu 2 trận đấu trên SVĐ Hà Tĩnh (ngày 17 và 30/8/22019) lên 15h30 thay vì 17h00 như Lịch thi đấu đã ban hành.

Lịch thi đấu cập nhật: