Vòng 22 HNQG LS 2019:
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Long An | Ngày đăng quang viên mãn