Ewonde Epassi Louis Christian

First Name:
Ewonde
Last Name:
Epassi Louis Christian
Cao (cm):
188
Nặng (kg):
87
Năm sinh:
19-08-1988
Số áo:
88
Quốc tịch:
Cameroon
Team:
TP Hồ Chí Minh
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: