Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu tại vòng 19 – Giải VĐQG TOYOTA 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại vòng vừa qua của giải VĐQG 2017, Ban tổ chức giải VĐQG - Toyota 2017 thông báo danh sách cầu thủ các CLB phải nghỉ thi đấu ở vòng thứ 19, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Nguyễn Huy Hùng 29 Quảng Nam Quảng Nam – Hải Phòng 22/9 3 TV
Andre Diego Fagan 9 Hải Phòng Quảng Nam – Hải Phòng 22/9 3 TV
Nguyễn Đình Bảo 27 Hải Phòng Quảng Nam – Hải Phòng 22/9 3 TV
Hồ Khắc Ngọc 12 Sông Lam Nghệ An Becamex Bình Dương – Sông Lam Nghệ An 22/9 3 TV
Ng.Hiếu Trung Anh 32 XSKT Cần Thơ XSKT Cần Thơ – FLC Thanh Hóa 24/9 3 TV
Pape Omar Faye 20 FLC Thanh Hóa XSKT Cần Thơ – FLC Thanh Hóa 24/9 3 TV
Lâm Ti Phông 7 Sanna Khánh Hòa BVN Long An – Sanna Khánh Hòa BVN 24/9 3 TV
Lê Cao Hoài An 8 Sanna Khánh Hòa BVN Long An – Sanna Khánh Hòa BVN 24/9 3 TV
Phạm Đăng Tuấn 4 Hoàng Anh Gia Lai TP.Hồ Chí Minh – Hoàng Anh
Gia Lai
24/9 Thẻ Đỏ (2TV)
Nguyễn Văn Dũng 4 Hà Nội Hà Nội – Sài Gòn 24/9 3 TV
Sầm Ngọc Đức 7 Hà Nội Hà Nội – Sài Gòn 24/9 QĐKL Số 305
Nguyễn Thành Chung 16 Hà Nội Hà Nội – Sài Gòn 24/9 Thẻ Đỏ
Trần Đình Trọng 21 Sài Gòn Hà Nội – Sài Gòn 24/9 QĐKL Số 454
 
Trưởng Ban tổ chức giải          
Nguyễn Minh Ngọc             
(đã ký)