Quyết định kỷ luật tại vòng 19 giải VĐQG – Eximbank 2012

Chiều nay (30/5), Ban kỷ luật VFF đã công bố các quyết định kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 19 giải VĐQG - V.League Eximbank 2012. Nội dung như sau:

Quyết định số 209/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 2.000.000đ (Hai triệu đồng) đối với ông Nguyễn Hữu Thắng- HLV trưởng của CLB Sông Lam Nghệ An, do vi phạm Điều 67 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An và CLB Becamex Bình Dương tại lượt trận thứ 19, ngày 27/5/2012 trên SVĐ Vinh.

Quyết định số 210/QĐ-LĐBĐVN: Cảnh cáo và phạt BTC trận đấu của CLB Thanh Hóa 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) do vi phạm khoản 3 Điều 68 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Hà Nội T&T tại lượt trận thứ 19, ngày 26/5/2012 trên SVĐ Thanh Hóa.

BTC trận đấu của CLB Thanh Hóa có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 211/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 04 (Bốn) trận kế tiếp đối với cầu thủ Lemessa Fikru Teferra (số 36) của CLB Thanh Hóa, do vi phạm khoản 1 và khoản 3 Điều 39 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Thanh Hóa và CLB Hà Nội T&T tại lượt trận thứ 19, ngày 26/5/2012 trên SVĐ Thanh Hóa.

Cầu thủ Lemessa Fikru Teferra có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN.

Quyết định số 212/QĐ-LĐBĐVN: Phạt 5.000.000đ (Năm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 02 (Hai) trận kế tiếp đối với thủ môn Nguyễn Minh Nhựt (số 13) của CLB Sài Gòn Xuân Thành do vi phạm khoản 1 Điều 62 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB SHB Đà Nẵng và CLB Sài Gòn Xuân Thành tại lượt trận thứ 19, ngày 27/5/2012 trên SVĐ Chi Lăng.

Quyết định số 213/QĐ-LĐBĐVN: Cảnh cáo và phạt CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình 5.000.000đ (Năm triệu đồng) do vi phạm Điều 66 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Vicem Hải Phòng và CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình tại lượt trận thứ 19, ngày 26/5/2012 trên SVĐ Lạch Tray.

Quyết định số 214/QĐ-LĐBĐVN: Cảnh cáo và phạt CLB Vicem Hải Phòng 5.000.000đ (Năm triệu đồng) do vi phạm Điều 66 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB Vicem Hải Phòng và CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình tại lượt trận thứ 19, ngày 26/5/2012 trên SVĐ Lạch Tray.

Quyết định số 215/QĐ-LĐBĐVN: Cảnh cáo và phạt CLB Sài Gòn Xuân Thành 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) do vi phạm khoản 2 Điều 62 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN trong trận đấu giữa CLB SHB Đà Nẵng và CLB Sài Gòn Xuân Thành tại lượt trận thứ 19, ngày 27/5/2012 trên SVĐ Chi Lăng.

CLB Sài Gòn Xuân Thành có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN.

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký (30/5/2012)./.