Số liệu chuyên môn sau vòng 4 Night Wolf V.League 1-2022

Số liệu chuyên môn vòng 4:

Tổng số bàn thắng: 17 bàn; Trung bình 2,83 bàn/trận
Thẻ vàng: 22 thẻ; Trung bình 3,67 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 3 thẻ; Trung bình 0,5 thẻ/trận
Khán giả: 23.000 người, cụ thể:
Sân Thanh Hóa: 4000 người
Sân Hàng Đẫy: 5000 người
Sân Bình Dương: 6000 người
Sân Hà Tĩnh: 2000 người
Sân Thống Nhất (CLB Sài Gòn): 6000 người
Sân Pleiku: Trận đấu kín, không KG

Số liệu chuyên môn sau vòng 4:

Tổng số bàn thắng: 42 bàn; Trung bình 2 bàn/trận
Thẻ vàng: 85 thẻ; Trung bình 4,05 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 4 thẻ; Trung bình 0,19 thẻ/trận
Khán giả: 111.000 người,