Thông báo số 26 giải bóng đá VĐQG Nuti Café 2018

1. Về việc điều chỉnh Lịch thi đấu Vòng 24, 25 và 26:
Ngày 24 tháng 9 năm 2018, Ban Điều hành Giải Bóng đá VĐQG - Nuti Café 2018 (BĐH Giải) đã ban hành thông báo số 282/TB-BĐH về việc điều chỉnh Lịch thi đấu các trận đấu Vòng 24, 25 và 26.

BĐH Giải đề nghị các BTC trận đấu và các CLB cùng các thành viên liên quan cập nhật nội dung Thông báo, kịp thời phối hợp, đảm bảo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức trận đấu theo lịch mới điều chỉnh.

2. Về việc bầu chọn giải thưởng tháng:

Ngày 31 tháng 3 năm 2018, BĐH Giải ban hành Thông báo số 5 thống nhất việc tiến hành bầu chọn các giải thưởng tháng theo quy định của Điều lệ Giải; theo đó, Giải thưởng tháng 9 sẽ căn cứ kết quả các Vòng đấu 21, 22, 23, 24 và 25; tuy nhiên, do Lịch thi đấu phải điều chỉnh như thông báo số 282/TB-BĐH đã nêu, Vòng 25 của Giải sẽ được tổ chức vào ngày 02/10/2018. Vì vậy, BĐH Giải thống nhất lịch bầu chọn các giải thưởng tháng 9 của Giải sẽ căn cứ kết quả từ Vòng 21 đến hết Vòng 24.

BĐH Giải đề nghị các thành viên liên quan cập nhật kế hoạch bầu chọn giải thưởng tháng như đã nêu trên để thực hiện công tác bầu chọn kịp thời, đúng theo thời gian và thể thức đã quy định.

BĐH Giải gửi mẫu phiếu bầu chọn HLV xuất sắc nhất tháng kèm theo Thông báo này; đề nghị các giám sát trận đấu triển khai đến HLV trưởng các CLB, tiến hành bầu chọn HLV xuất sắc nhất tháng 9 (tính từ Vòng 21 đến hết Vòng 24).

Sau khi kết thúc các trận đấu Vòng 24, các HLV có trách nhiệm hoàn thiện phiếu bầu theo quy định, chuyển cho giám sát trận đấu hoặc bộ phận văn phòng CLB để gửi phiếu về BĐH Giải qua email thidau@vpf.vn hoặc theo số fax: 024.3785.8460 trước 15h00 ngày 29/9/2018; đồng thời, gửi bản gốc về địa chỉ của Công ty VPF theo đường thư chuyển phát nhanh như thông lệ.