Thông báo về việc tổng hợp thông tin kết quả chuyên môn các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2021

Ban Điều hành các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2021 (BĐH Giải) thông báo tổng hợp kết quả chuyên môn các giải đấu đến thời điểm dừng và không tiếp tục tổ chức như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 257/NQ-BCHLĐBĐVN và Thông báo số 1760/TB-LĐBĐVN, ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) về việc dừng và không tiếp tục tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2021;

– Căn cứ Điều lệ và kết quả thi đấu các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia năm 2021;

Ban Điều hành các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2021 (BĐH Giải) thông báo tổng hợp kết quả chuyên môn các giải đấu đến thời điểm dừng và không tiếp tục tổ chức như sau:

  1. Giải bóng đá Vô địch Quốc gia LS 2021 (sau 12 vòng đấu)

Thông tin kết quả thi đấu của 14 CLB Ngoại hạng tại Giải từ Vòng 1 đến hết Vòng 12 Giai đoạn 1, gồm:

– Tổng cộng số trận đấu đã được tổ chức: 84 trận;

– Tổng số bàn thắng: 194 bàn;

– Tổng số thẻ vàng: 344 thẻ;

– Tổng số thẻ đỏ: 15 thẻ.

Cụ thể thông tin tổng hợp kết quả của các CLB như trong Bảng xếp hạng sau Vòng 12 Giai đoạn 1:

  1. Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia LS 2021 (sau 7 vòng đấu)

Thông tin kết quả thi đấu của 13 CLB hạng Nhất tại Giải từ Vòng 1 đến hết Vòng 7 Giai đoạn 1, gồm:

– Tổng cộng số trận đấu đã được tổ chức: 41 trận (01 trận đấu tại Vòng 7 giữa CLB Công An Nhân Dân và CLB Huế chưa tổ chức do tạm hoãn theo thông báo số 142/TB-BĐH ngày 05/5/2021 bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19).

– Tổng số bàn thắng: 71 bàn;

– Tổng số thẻ vàng: 139 thẻ;

– Tổng số thẻ đỏ: 05 thẻ.

Cụ thể thông tin tổng hợp kết quả của các CLB như trong Bảng xếp hạng sau Vòng 7 Giai đoạn 1 của Giải:

  1. Giải bóng đá Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 (sau Vòng Loại)

Thông tin kết quả thi đấu của 22 CLB Ngoại hạng và hạng Nhất đã tham gia thi đấu tại Vòng Loại của Giải, gồm:

– Tổng cộng số trận đấu đã được tổ chức: 11 trận;

– Tổng số bàn thắng: 27 bàn;

– Tổng số thẻ vàng: 40 thẻ;

– Tổng số thẻ đỏ: 01 thẻ.

Cụ thể thông tin tổng hợp kết quả của các CLB như trong Tổng hợp kết quả Vòng Loại của Giải: