Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Penalty Penalty Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Quan chức 0 0 0 2 0
Trợ lý HLV 0 0 0 1 0
1 Thủ môn 171 69 02-01-1995 0 0 0 2 0
3 Hậu vệ 176 65 01/12/2000 0 0 0 1 1
4 Hậu vệ 172 68 01-01-1995 0 0 0 1 0
5 Hậu vệ 175 70 11-09-1987 0 0 0 0 1
6 Hậu vệ 168 65 03/03/2000 0 0 0 2 0
7 Tiền vệ 168 59 08-09-2002 0 0 0 2 0
8 Tiền vệ 177 70 18/06/2002 0 1 0 3 0
9 Tiền đạo 181 78 16-06-1997 0 0 0 0 0
10 Tiền đạo 170 65 25-01-2002 0 0 0 0 0
11 Tiền vệ 168 58 28-05-1999 0 2 0 0 0
13 Thủ môn 182 77 25-05-1998 0 0 0 1 0
14 Tiền vệ 168 58 29/08/2003 0 0 0 0 0
15 Hậu vệ 182 74 16-01-2003 0 1 0 0 0
16 Hậu vệ 180 72 16-02-1990 0 1 0 0 0
17 Tiền vệ 170 65 03/02/1995 0 0 0 0 0
18 Tiền đạo 178 70 02/02/1993 0 0 0 0 0
19 Tiền đạo 174 68 23/06/2002 0 0 0 0 0
21 Hậu vệ 170 63 16/01/2002 0 0 0 0 0
22 Tiền vệ 172 65 01-07-1989 0 0 0 2 0
23 Hậu vệ 172 70 21/03/1995 0 0 0 3 0
24 Thủ môn 180 72 17/01/2002 0 0 0 0 0
25 Hậu vệ 178 70 15-06-2000 0 0 0 0 0
26 Tiền vệ 172 65 11-07-1998 0 4 0 0 0
30 Hậu vệ 178 70 18/11/1991 0 2 0 1 0
31 Tiền vệ 170 61 08/02/1994 0 0 0 1 0
38 Tiền đạo 169 66 03/02/2001 0 8 0 1 0
59 Tiền vệ 189 87 14-12-1986 0 1 0 0 0
77 Tiền đạo 170 62 09-10-1992 0 2 0 3 0

08-04-2023 16:00
5
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bình Thuận
KG: 500 người
12-04-2023 16:00
9
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Huế
KG: 1000 người
16-04-2023 16:00
13
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Long An
KG: 1000 người
19-05-2023 17:00
16
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Bình Thuận
KG: 300 người
25-05-2023 18:00
21
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Thuận
KG: 1500 người
29-05-2023 16:00
26
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Trường Tươi Bình Phước
KG: 800 người
03-06-2023 15:30
31
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bình Thuận
KG: 1600 người
09-06-2023 16:00
39
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Phù Đổng Ninh Bình
23-06-2023 19:15
42
SVĐ PVF
PVF-CAND
Bình Thuận
KG: 450 người
30-06-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
15-07-2023 17:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Bình Thuận
KG: 1000 người
22-07-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Hoà Bình
KG: 500 người
30-07-2023 16:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Bình Thuận
KG: 1000 người
03-08-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
PVF-CAND
KG: 500 người
07-08-2023 17:00
SVĐ Long An
Long An
Bình Thuận
KG: 1000 người
15-08-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Quảng Nam
KG: 500 người
20-08-2023 15:30
SVĐ Tự Do
Huế
Bình Thuận
KG: 900 người
26-08-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Phú Thọ
KG: 1000 người

SVĐ Ninh Thuận

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: