Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Penalty Penalty Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 0 0 0 1 0
1 Thủ môn 21/11/1981 0 0 0 0 0
2 Hậu vệ 165 60 03-02-2000 0 0 0 0 0
4 Hậu vệ 182 78 14/02/2003 0 1 0 1 0
5 Hậu vệ 175 66 10-03-2000 0 0 0 0 0
6 Tiền vệ 165 60 18-11-2001 0 0 0 3 0
7 Tiền vệ 172 67 07-07-2002 0 2 0 0 0
8 Tiền vệ 178 74 29/01/2003 0 2 0 0 0
9 Tiền đạo 175 68 04/04/2003 0 1 0 1 0
10 Tiền đạo 177 70 16/05/2003 0 0 0 1 0
14 Tiền đạo 174 67 21-06-2004 0 0 0 0 0
15 Tiền vệ 172 57 19-04-2000 0 0 0 0 0
16 Tiền đạo 175 66 04/01/2006 0 0 0 0 0
17 Tiền vệ 164 58 14-04-2001 0 0 0 2 0
18 Tiền vệ 165 58 30-07-2002 0 0 0 2 0
19 Tiền vệ 173 66 06/03/2004 0 2 0 1 0
20 Hậu vệ 174 65 20/12/2004 0 2 0 3 0
21 Tiền vệ 172 63 01/06/2003 0 0 0 3 0
22 Hậu vệ 170 65 05-01-2002 0 1 0 1 0
23 Tiền đạo 175 66 13/04/2006 0 0 0 0 0
24 Tiền vệ 173 67 20-12-2004 0 0 0 1 1
25 Thủ môn 187 80 14/11/2003 0 0 0 0 0
26 Thủ môn 183 72 10-11-1998 0 0 0 0 0
27 Hậu vệ 177 67 05-04-1990 0 1 0 3 0
28 Tiền vệ 169 66 23-03-1995 0 0 0 1 0
29 Tiền vệ 169 59 04/01/2004 0 1 0 0 0
31 Tiền đạo 181 67 28/01/2006 0 0 0 0 0
32 Thủ môn 175 68 20/06/2005 0 0 0 0 0
33 Hậu vệ 180 74 14-08-2000 0 0 0 0 0
34 Hậu vệ 181 73 24/01/2006 0 0 0 0 0
79 Tiền vệ 167 66 27-09-1997 0 0 0 2 0

06-04-2023 17:00
2
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Quảng Nam
KG: 2500 người
11-04-2023 17:00
7
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1000 người
16-04-2023 19:15
15
SVĐ PVF
PVF-CAND
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 400 người
20-05-2023 18:00
17
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Huế
KG: 2000 người
25-05-2023 18:00
21
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Thuận
KG: 1500 người
31-05-2023 17:00
30
SVĐ Long An
Long An
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1500 người
04-06-2023 18:00
33
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thọ
KG: 100 người
08-06-2023 18:00
36
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
23-06-2023 16:00
41
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
30-06-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
14-07-2023 18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Long An
KG: 800 người
22-07-2023 16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 100 người
29-07-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 700 người
03-08-2023 18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phù Đổng
KG: 1000 người
08-08-2023 18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
PVF-CAND
KG: 1000 người
15-08-2023 16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1500 người
20-08-2023 15:30
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Phước
KG: 2000 người
26-08-2023 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 10500 người

SVĐ Bà Rịa

  • Địa chỉ: Số 308 đường 27/4, Phước Hưng, TP Bà Rịa
  • Sức chứa: