06-04-2023 17:00
2
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Quảng Nam
KG: 2500 người
11-04-2023 17:00
7
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1000 người
16-04-2023 19:15
15
SVĐ PVF
PVF-CAND
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 400 người
20-05-2023 18:00
17
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Huế
KG: 2000 người
25-05-2023 18:00
21
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Bình Thuận
KG: 1500 người
31-05-2023 17:00
30
SVĐ Long An
Long An
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1500 người
04-06-2023 18:00
33
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thọ
KG: 100 người
08-06-2023 18:00
36
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
23-06-2023 16:00
41
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
30-06-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 500 người
14-07-2023 18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Long An
KG: 800 người
22-07-2023 16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 100 người
29-07-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 700 người
03-08-2023 18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 1000 người
08-08-2023 18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
PVF-CAND
KG: 1000 người
15-08-2023 16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 1500 người
20-08-2023 15:30
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Trường Tươi Bình Phước
KG: 2000 người
26-08-2023 16:00
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 10500 người

SVĐ Bà Rịa

  • Địa chỉ: Số 308 đường 27/4, Phước Hưng, TP Bà Rịa
  • Sức chứa: