08-04-2023 17:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bình Thuận
12-04-2023 17:00
SVĐ Long An
Long An
Phú Thọ
16-04-2023 16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
21-05-2023 17:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
26-05-2023 17:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
Phú Thọ
31-05-2023 17:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
PVF-CAND
04-06-2023 17:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa-Vũng Tàu
Phú Thọ
08-06-2023 17:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Phú Thọ
25-06-2023 17:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Quảng Nam

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000