Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Trợ lý HLV 0 0 0 1 0
1 Thủ môn 185 77 26-01-2000 0 0 0 0 0
2 Hậu vệ 175 65 20/09/1999 0 1 0 0 0
3 Hậu vệ 176 65 30/07/2003 0 0 0 0 0
4 Hậu vệ 178 66 05/07/2003 0 0 0 0 0
6 Hậu vệ 170 63 28-09-1995 0 0 0 0 0
8 Tiền vệ 170 64 08-10-1996 0 0 0 0 0
9 Tiền đạo 176 68 01/01/1999 0 0 0 1 0
12 Tiền vệ 175 66 10/03/1991 0 0 0 2 0
14 Hậu vệ 178 67 10/04/1999 0 0 0 0 0
18 Tiền đạo 180 67 22/02/2000 0 0 0 2 0
19 Tiền vệ 166 67 31/01/2001 0 0 0 0 0
22 Tiền đạo 181 68 26/01/1998 1 0 1 0 0
24 Tiền vệ 178 67 24/04/2000 0 0 0 0 0
26 Hậu vệ 176 66 24/02/2000 2 0 0 1 0
29 Tiền vệ 168 63 27/07/2005 0 0 0 0 0
32 Thủ môn 185 70 25/04/2005 0 0 0 0 0
36 Tiền vệ 170 64 11/01/2003 0 0 0 2 0
51 Tiền vệ 172 69 16/02/2001 0 0 0 0 0
66 Hậu vệ 178 66 04/06/1999 0 0 0 1 0
68 Tiền vệ 173 66 03/08/2000 0 0 0 1 0
79 Hậu vệ 174 65 26/08/2000 0 0 0 1 0
88 Hậu vệ 175 63 09/01/2000 0 0 0 0 0
96 Thủ môn 181 69 12/01/1992 0 0 0 0 0

08-04-2023 16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Bình Thuận
KG: 500 người
12-04-2023 17:00
SVĐ Long An
Long An
Phú Thọ
KG: 1000 người
16-04-2023 16:00
SVĐ Tự Do
Huế
Phú Thọ
KG: 2500 người
21-05-2023 16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
KG: 300 người
26-05-2023 16:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
Phú Thọ
KG: 400 người
31-05-2023 16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
PVF-CAND
KG: 700 người
04-06-2023 18:00
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Phú Thọ
08-06-2023 17:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Phú Thọ
25-06-2023 16:00
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Quảng Nam

SVĐ Việt Trì

  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Ph.Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
  • Sức chứa: 18.000