Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Penalty Penalty Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Quan chức 0 0 0 2 0
0 0 0 2 0
Huấn luyện viên 16/07/1963 0 0 0 0 0
Quan chức 0 0 0 2 0
2 Hậu vệ 178 70 31/05/2003 0 0 0 3 0
4 Hậu vệ 177 69 27/02/2001 0 0 0 1 0
5 Hậu vệ 178 70 12-08-2001 0 0 0 0 0
6 Tiền vệ 173 65 24-11-2001 0 1 0 1 0
7 Hậu vệ 163 60 05/10/2001 0 1 0 1 0
8 Tiền vệ 173 69 13/06/2001 0 0 0 1 0
9 Tiền đạo 177 70 24-12-2001 0 4 0 0 0
10 Tiền đạo 165 60 16/03/2003 0 0 0 0 0
11 Tiền đạo 174 66 02/10/2002 0 1 0 1 0
12 Hậu vệ 175 62 06/07/2001 0 0 0 0 0
14 Tiền vệ 170 65 04-08-1999 0 0 0 1 0
15 Tiền đạo 163 52 21-02-2000 0 0 0 0 0
16 Tiền vệ 163 58 05/01/2001 0 0 0 0 0
17 Tiền vệ 178 67 09/06/2002 0 0 0 0 0
19 Hậu vệ 163 64 26-01-2005 0 0 0 1 0
20 Tiền đạo 169 62 19/07/2001 0 1 0 0 0
21 Tiền vệ 172 68 13/01/2005 0 2 0 1 0
22 Tiền đạo 174 61 30/01/2005 0 1 0 0 0
23 Thủ môn 181 77 01/05/2002 0 0 0 1 0
24 Tiền đạo 170 63 17/01/2005 0 0 0 0 0
26 Hậu vệ 171 67 26-01-1999 0 0 0 0 0
28 Hậu vệ 175 65 09/05/2000 0 0 0 3 0
29 Hậu vệ 171 63 15/02/2000 0 0 0 0 0
68 Tiền vệ 175 65 03/11/2003 0 5 0 2 0
70 Hậu vệ 168 60 08/03/2001 0 0 0 0 0
72 Tiền vệ 173 65 29/06/2003 0 0 0 0 0
87 Thủ môn 185 74 05-07-1995 0 0 0 1 0
88 Tiền vệ 177 70 28/12/2005 0 0 0 0 0
98 Thủ môn 183 74 04/07/2002 0 0 0 0 0
99 Tiền vệ 171 66 03/10/1999 0 1 0 0 0

06-04-2023 15:30
1
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
PVF-CAND
KG: 2500 người
10-04-2023 17:00
6
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoà Bình
KG: 1200 người
15-04-2023 15:30
11
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bình Phước
KG: 2500 người
21-05-2023 16:00
20
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
KG: 300 người
26-05-2023 16:00
23
SVĐ Tự Do
Huế
Hoà Bình
KG: 500 người
30-05-2023 15:30
27
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phù Đổng
KG: 800 người
03-06-2023 15:30
31
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bình Thuận
KG: 1600 người
08-06-2023 18:00
36
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
24-06-2023 17:00
44
SVĐ Long An
Long An
Hoà Bình
KG: 1500 người
01-07-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Huế
KG: 700 người
15-07-2023 16:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng
Hoà Bình
KG: 300 người
22-07-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Hoà Bình
KG: 500 người
29-07-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 700 người
02-08-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Long An
KG: 1000 người
08-08-2023 17:00
SVĐ Bình Phước
Bình Phước
Hoà Bình
KG: 700 người
16-08-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phú Thọ
KG: 1000 người
20-08-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Quảng Nam
KG: 2000 người
26-08-2023 16:00
SVĐ PVF
PVF-CAND
Hoà Bình
KG: 1300 người

SVĐ Hoà Bình

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: