Họ và Tên Số áo Vị trí Cao (cm) Nặng (kg) Năm sinh Bàn Thắng Bàn Thắng OG OG Penalty Penalty Thẻ Vàng Thẻ Vàng Thẻ Đỏ Thẻ Đỏ
Huấn luyện viên 16/07/1963 0 0 0 0 0
Quan chức 0 0 0 2 0
0 0 0 2 0
Quan chức 0 0 0 2 0
2 Hậu vệ 178 66 31/05/2003 0 0 0 3 0
4 Hậu vệ 177 69 27/02/2001 0 0 0 1 0
5 Hậu vệ 178 70 12-08-2001 0 0 0 0 0
6 Tiền vệ 173 60 24/11/2001 1 0 0 1 0
7 Tiền vệ 165 60 05/10/2001 1 0 0 1 0
8 Tiền vệ 173 69 13/06/2001 0 0 0 1 0
9 Tiền đạo 175 72 24/12/2001 4 0 0 0 0
10 Tiền vệ 165 60 16/03/2003 0 0 0 0 0
11 Tiền vệ 174 66 01/10/2002 1 0 0 1 0
12 Hậu vệ 170 62 06/07/2001 0 0 0 0 0
14 Tiền vệ 170 65 04-08-1999 0 0 0 1 0
15 Tiền đạo 163 52 21-02-2000 0 0 0 0 0
16 Tiền vệ 163 58 05/01/2001 0 0 0 0 0
17 Tiền vệ 171 68 09/06/2002 0 0 0 0 0
19 Hậu vệ 163 64 26-01-2005 0 0 0 1 0
20 Tiền đạo 169 62 19/07/2001 1 0 0 0 0
21 Tiền vệ 172 68 13/01/2000 2 0 0 1 0
22 Tiền đạo 174 61 30/01/2005 1 0 0 0 0
23 Thủ môn 181 77 01/05/2002 0 0 0 1 0
24 Tiền vệ 170 63 17/01/2002 0 0 0 0 0
26 Hậu vệ 171 68 26/01/1999 0 0 0 0 0
28 Hậu vệ 175 65 09/05/2000 0 0 0 3 0
29 Hậu vệ 171 63 15/02/2000 0 0 0 0 0
68 Tiền vệ 175 65 03/11/2003 5 0 0 2 0
70 Hậu vệ 168 60 08/03/2001 0 0 0 0 0
72 Tiền vệ 173 65 29/06/2003 0 0 0 0 0
87 Thủ môn 185 72 05-07-1995 0 0 0 1 0
88 Hậu vệ 177 71 28/12/2005 0 0 0 0 0
98 Thủ môn 183 74 04/07/2002 0 0 0 0 0
99 Tiền vệ 171 66 03/10/1999 1 0 0 0 0

06-04-2023 15:30
1
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
PVF-CAND
KG: 2500 người
10-04-2023 17:00
6
SVĐ Quảng Nam
Quảng Nam
Hoà Bình
KG: 1200 người
15-04-2023 15:30
11
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Trường Tươi Bình Phước
KG: 2500 người
21-05-2023 16:00
20
SVĐ Việt Trì
Phú Thọ
Hoà Bình
KG: 300 người
26-05-2023 16:00
23
SVĐ Tự Do
Huế
Hoà Bình
KG: 500 người
30-05-2023 15:30
27
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phù Đổng Ninh Bình
KG: 800 người
03-06-2023 15:30
31
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bình Thuận
KG: 1600 người
08-06-2023 18:00
36
SVĐ Bà Rịa
Bà Rịa Vũng Tàu
Hoà Bình
24-06-2023 17:00
44
SVĐ Long An
Long An
Hoà Bình
KG: 1500 người
01-07-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Huế
KG: 700 người
15-07-2023 16:00
SVĐ Ninh Bình
Phù Đổng Ninh Bình
Hoà Bình
KG: 300 người
22-07-2023 16:00
SVĐ Ninh Thuận
Bình Thuận
Hoà Bình
KG: 500 người
29-07-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Bà Rịa Vũng Tàu
KG: 700 người
02-08-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Long An
KG: 1000 người
08-08-2023 17:00
SVĐ Bình Phước
Trường Tươi Bình Phước
Hoà Bình
KG: 700 người
16-08-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Phú Thọ
KG: 1000 người
20-08-2023 15:30
SVĐ Hoà Bình
Hoà Bình
Quảng Nam
KG: 2000 người
26-08-2023 16:00
SVĐ PVF
PVF-CAND
Hoà Bình
KG: 1300 người

SVĐ Hoà Bình

  • Địa chỉ:
  • Sức chứa: