Quyết định ban hành Điều lệ Các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24

  • Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);
  • Căn cứ tổng hợp ý kiến của các CLB đối với dự thảo Điều lệ các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24;
  • Căn cứ Công văn số 2197/LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 26/9/2023 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Điều lệ các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24 kèm theo quyết định này, gồm có:

  • Điều lệ Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023/24;
  • Điều lệ Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023/24;
  • Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ tham dự Giải, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

2023-09-29 Dieu le Giai VDQG Night Wolf 2023-24

2023-09-29 Dieu le Giai HNQG – Bia Sao Vang 2023-24

2023-09-29 Dieu le Giai Cup QG Casper 2023-24