Quyết định V/v ban hành Lịch thi đấu các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24

  • Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);
  • Căn cứ kết quả Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24 (ngày 22/9/2023 tại Hà Nội) và Kế hoạch tổ các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24 đã được Hội Đồng Quản trị Công ty VPF và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thống nhất, thông qua;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,    

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Kết quả bốc thăm và Lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2023/24 kèm theo quyết định này, bao gồm:

  • Kết quả bốc thăm, Lịch thi đấu chính thức từ vòng 1 đến vòng 8 và thông tin các trận đấu theo mã số xếp lịch từ vòng 9 đến vòng 26 của Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023/24;
  • Kết quả bốc thăm, Lịch thi đấu chính thức từ vòng 1 đến vòng 8 và thông tin các trận đấu theo mã số xếp lịch từ vòng 9 đến vòng 22 của Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023/24;
  • Kết quả bốc thăm, Lịch thi đấu chính thức của Vòng Loại và thông tin các trận đấu theo mã số xếp lịch từ Vòng 1/8 đến Chung kết của Giải bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24.

Lịch thi đấu chính thức các vòng đấu tiếp theo của cả ba giải đấu sẽ được công bố bằng các thông báo của Ban Tổ chức Giải trong thời gian phù hợp.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Lịch thi đấu Giải Bóng đá VĐQG Night Wolf 2023/24:2023-09-29 Lich thi dau giai VDQG Night Wolf 2023-24

Lịch thi đấu Giải Bóng đá HNQG-Bia Sao Vàng 2023/24: 2023-09-29 Lich thi dau giai HNQG Bia Sao Vang 2023-24

Lịch thi đấu Giải Bóng đá Cúp Quốc gia Casper 2023/24: 2023-09-29 Lich thi dau giai CQG Casper 2023-24