Tất cả Trọng tài, Trợ lý Trọng tài khu vực phía Bắc hoàn thành bài kiểm tra thể lực đầu mùa giải 2023

Sáng nay (6/1), Các Trọng tài, Trợ lý Trọng tài tham dự Lớp tập huấn đầu mùa giải BĐCN QG 2023 khu vực phía Bắc đã tham dự Bài kiểm tra thể lực và hoàn thành tốt các phần thi.

Tham dự kiểm tra thể lực có tổng số 59 Trọng tài, Trợ lý Trọng tài, trong đó: Trọng tài VĐQG: 14 người; Trợ lý VĐQG: 16 người; Trọng tài HNQG: 11 người; Trợ lý HNQG: 18 người. Bài kiểm tra thể lực được xây dựng theo tiêu chuẩn của FIFA, các thành viên Ban Trọng tài và đại diện BTC Lớp tập huấn đã cùng phối hợp giám sát để đảm bảo việc kiểm tra thể lực được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

 

Kết quả kiểm tra thể lực rất tích cực khi 59/59 Trọng tài, Trợ lý Trọng tài đều đã vượt qua các phần thi. Trước đó 62 Trọng tài, Trợ lý Trọng tài tham dự Lớp tập huấn khu vực phía Nam cũng đã vượt qua bài kiểm tra thể lực, đủ điều kiện được phân công làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2023 sắp tới.

Sau phần kiểm thể lực, các trọng tài và trợ lý trọng tài tiếp tục được trang bị lý thuyết cũng như rút kinh nghiệm qua việc phân tích băng hình những tình huống nổi bật ở các trận đấu trong nước cũng như quốc tế trong thời gian qua. Chương trình tập huấn cho các Trọng tài, Trợ lý Trọng tài sẽ kéo dài đến ngày 09/01/2023.

Mùa giải BĐCN QG 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 3/02/2023 với sự mở màn của các trận đấu thuộc Giải VĐQG Night Wolf 2023.