Thống kê bàn thắng

# Cầu thủ Đội bóng Bàn Thắng
1Nguyễn Thanh Nhàn10
2Nguyễn Văn Thạnh8
3Lê Thanh Bình8
4Dương Văn An7
5Đinh Thanh Bình7
6Phan Tấn Tài6
7Lê Minh Bình6
8Hồ Ngọc Thắng6
9Bùi Anh Thống6
10Trần Minh Hiếu6
11Hồ Thanh Minh5
12Hà Minh Tuấn5
13Mạch Ngọc Hà5
14Nguyễn Hữu Khôi5
15Nguyễn Tuấn Hiệp5
16Trần Đình Kha5
17Ngân Văn Đại5
18Phan Nhật Thanh Long4
19Hà Vũ Em4
20Nguyễn Hữu Nam4
21Võ Lý4
22Phạm Gia Hưng4
23Cù Nguyễn Khánh4
24Ngô Hoàng Anh4
25Nguyễn Duy Khánh4
26Nguyễn Văn Anh4
27Nguyễn Trung Đại Dương4
28Lê Văn Đô4
29Ngô Viết Phú4
30Trần Thanh Long4
31Trần Thành4
32Trần Ngọc Phương3
33Lê Văn Nam3
34Trần Lê Duy3
35Nguyễn Văn Văn3
36Huỳnh Công Đến3
37Nguyễn Trung Thành3
38Hoàng Thế Tài3
39Nguyễn Anh Tuấn3
40Huỳnh Thế Hiếu3
41Nguyễn Văn Điều3
42Nguyễn Văn Tám3
43Nguyễn Thanh Khôi2
44Hồ Minh Dĩ2
45Nguyễn Anh Đức2
46Nguyễn Vũ Hoàng Dương2
47Tẩy Văn Toàn2
48Nguyễn Ngọc Hùng2
49Võ Anh Quân2
50Hà Kiên Cường2
51Phạm Văn Hội2
52Trần Văn Đạt2
53Nguyễn Thành Lộc2
54Đoàn Hải Quân2
55Hà Văn Phương2
56Hoàng Anh Tuấn2
57Nguyễn Hoàng Duy2
58Nguyễn Thái Học2
59Nguyễn Như Tuấn2
60Nguyễn Thanh Lâm2
61Nguyễn Văn Vinh2
62Nguyễn Khắc Vũ2
63Nguyễn Vũ Linh2
64Nguyễn Kim Nhật2
65Lê Quốc Nhật Nam2
66Thái Minh Hiếu2
67Trần Văn Bun2
68Lê Hải Đức2
69Lý Trung Hiếu1
70Hồ Trường Khang1
71Nguyễn Trọng Phú1
72Trần Ngọc Sơn1
73Lương Thanh Sang1
74Lê Đức Lương1
75Nguyễn Thiện Chí1
76Nguyễn Văn Tùng1
77Vũ Tiến Long1
78Vũ Quang Nam1
79Huỳnh Văn Thanh1
80Bùi Tiến Sinh1
81Nguyễn Đức Cường1
82Nguyễn Đức Phú1
83Nguyễn Mạnh Duy1
84Lê Đắc Hùng1
85Đoàn Cao Danh1
86Trần Quốc Thiện1
87Guyenne Vincent Trọng Trí1
88Võ Nguyên Hoàng1
89Nguyễn Tuấn Em1
90Nguyễn Đức Anh Quốc1
91Nguyễn Khắc Khiêm1
92Nguyễn Văn Trọng1
93Huỳnh Văn Ly1
94Nguyễn Hữu Thực1
95Khổng Minh Gia Bảo1
96Nguyễn Hiểu Minh1
97Trần Hoàng Hưng1
98Nguyễn Hữu Tuấn1
99Nguyễn Văn Trạng1
100Lê Ngọc Thiên Ân1
101Lương Văn Hùng1
102Mạc Đức Việt Anh1
103Thái Minh Thuận1
104Lê Hoàng Dương1
105Hoàng Vĩnh Nguyên1