Thống kê bàn thắng

# Cầu thủ Đội bóng Bàn Thắng
1Nguyễn Thanh Nhàn10
2Nguyễn Văn Thạnh8
3Lê Thanh Bình8
4Dương Văn An7
5Đinh Thanh Bình7
6Phan Tấn Tài6
7Hồ Ngọc Thắng6
8Trần Minh Hiếu6
9Bùi Anh Thống6
10Lê Minh Bình6
11Hà Minh Tuấn5
12Nguyễn Tuấn Hiệp5
13Mạch Ngọc Hà5
14Ngân Văn Đại5
15Trần Đình Kha5
16Nguyễn Hữu Khôi5
17Hồ Thanh Minh5
18Nguyễn Duy Khánh4
19Hà Vũ Em4
20Ngô Hoàng Anh4
21Võ Lý4
22Cù Nguyễn Khánh4
23Phan Nhật Thanh Long4
24Nguyễn Trung Đại Dương4
25Nguyễn Văn Anh4
26Ngô Viết Phú4
27Trần Thành4
28Nguyễn Hữu Nam4
29Trần Thanh Long4
30Phạm Gia Hưng4
31Lê Văn Đô4
32Nguyễn Văn Văn3
33Nguyễn Văn Tám3
34Lê Văn Nam3
35Nguyễn Anh Tuấn3
36Trần Lê Duy3
37Trần Ngọc Phương3
38Nguyễn Văn Điều3
39Hoàng Thế Tài3
40Huỳnh Thế Hiếu3
41Huỳnh Công Đến3
42Nguyễn Trung Thành3
43Hoàng Anh Tuấn2
44Hồ Minh Dĩ2
45Nguyễn Anh Đức2
46Nguyễn Thanh Khôi2
47Nguyễn Khắc Vũ2
48Nguyễn Ngọc Hùng2
49Nguyễn Vũ Hoàng Dương2
50Phạm Văn Hội2
51Trần Văn Đạt2
52Hà Kiên Cường2
53Nguyễn Thành Lộc2
54Đoàn Hải Quân2
55Nguyễn Thanh Lâm2
56Nguyễn Thái Học2
57Nguyễn Vũ Linh2
58Lê Hải Đức2
59Nguyễn Như Tuấn2
60Nguyễn Kim Nhật2
61Võ Anh Quân2
62Hà Văn Phương2
63Nguyễn Văn Vinh2
64Tẩy Văn Toàn2
65Nguyễn Hoàng Duy2
66Lê Quốc Nhật Nam2
67Thái Minh Hiếu2
68Trần Văn Bun2
69Nguyễn Thiện Chí1
70Guyenne Vincent Trọng Trí1
71Trần Ngọc Sơn1
72Lý Trung Hiếu1
73Trần Quốc Thiện1
74Lương Thanh Sang1
75Nguyễn Tuấn Em1
76Võ Nguyên Hoàng1
77Vũ Tiến Long1
78Nguyễn Minh Huy1
79Bùi Tiến Sinh1
80Nguyễn Văn Trạng1
81Nguyễn Đức Cường1
82Nguyễn Trọng Phú1
83Huỳnh Văn Ly1
84Lê Đắc Hùng1
85Nguyễn Đức Phú1
86Đoàn Cao Danh1
87Lê Đức Lương1
88Nguyễn Văn Tùng1
89Thái Minh Thuận1
90Nguyễn Văn Trọng1
91Nguyễn Mạnh Duy1
92Nguyễn Đức Anh Quốc1
93Khổng Minh Gia Bảo1
94Nguyễn Hiểu Minh1
95Nguyễn Khắc Khiêm1
96Hồ Trường Khang1
97Nguyễn Đình Nhơn1
98Huỳnh Văn Thanh1
99Nguyễn Hữu Tuấn1
100Lê Ngọc Thiên Ân1
101Đỗ Văn Đạt1
102Mạc Đức Việt Anh1
103Dương Anh Tú1
104Hồ Việt Hoàng1
105Nguyễn Văn Giang1