Highlights | An Giang – Long An: Căng thẳng màn đấu súng trong mưa bão