Highlights | Hà Nội FC – Sài Gòn FC | Ngoại binh tỏa sáng, 3 điểm thuyết phục