Highlights | SHB Đà Nẵng – Viettel | Chủ nhà “ôm hận” bởi pha phản lưới nhà phút bù giờ!