Highlights | TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng | Thi đấu ấn tượng, đội nhà giành chọn ba điểm