Highlights | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Nam Định | Siêu phẩm ấn tượng, thẻ đỏ phút cuối