Highlights | Công An Hà Nội v Đông Á Thanh Hóa | Vòng 7 GĐ2 NHÓM A NIGHT WOLF V.LEAGUE 1-2023