Highlights | Hải Phòng FC v TopenLand Bình Định | Vòng 7 GĐ2 NHÓM A NIGHT WOLF V.LEAGUE 1-2023