Highlights | Hà Nội FC v Viettel | Vòng 7 GĐ2 NHÓM A NIGHT WOLF V.LEAGUE 1-2023