HAGL “ngã ngựa” trên sân Vinh bởi loạt siêu phẩm khó tin