Highlights Than Quảng Ninh – Sông Lam Nghệ An: Jermie Lynch gieo sầu cho đội bóng cũ