Highlights | Viettel – Hà Nội | Danh Trung toả sáng phút cuối, derby Thủ đô bất phân thắng bại