Quang Hải xuất sắc nhưng vẫn không giúp Hà Nội có điểm trước Khánh Hòa