Quyết định công nhận các danh hiệu Giải bóng đá Cúp Quốc gia – Sư Tử Trắng 2018

Ngày 18/10/2018, Công ty VPF đã ban hành quyết định số 31/QĐ-VPF về việc công nhận các danh hiệu Giải bóng đá Cúp Quốc gia - Sư Tử Trắng 2018