Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 14 HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017

Theo thông báo tổng hợp kết quả tại các vòng đấu của giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017, Ban tổ chức giải HNQG – Sứ Thiên Thanh 2017 thông báo danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng đấu thứ 14, cụ thể như sau:

Họ tên cầu thủ Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
CLB – CLB Ngày
Hồ Trường Khang 3 Đồng Tháp Bình Phước – Đồng Tháp 26/7 2TV
Ngô Văn Chơn 91 Đồng Tháp Bình Phước – Đồng Tháp 26/7 2TV
Võ Nguyễn Phương Duy 26 XM Fico Tây Ninh Viettel – XM Fico Tây Ninh 26/7 Thẻ đỏ
Lê Đức Tài 27 XM Fico Tây Ninh Viettel – XM Fico Tây Ninh 26/7 2TV
Nguyễn Tuấn Hiệp 29 BĐ Huế Đắk Lắk – Bóng đá Huế 26/7 2TV
 
Trưởng Ban tổ chức giải           
Nguyễn Minh Ngọc                
(đã ký)