Số liệu chuyên môn sau vòng 18 Giải HNQG – Bia Sao Vàng 2023

Số liệu chuyên môn vòng 18:

Tổng số bàn thắng: 21 bàn; Trung bình 4,20 bàn/trận
Thẻ vàng: 17 thẻ; Trung bình 3,40 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ, Trung bình 0,20 thẻ/trận
Khán giả: 16.300 người, Trung bình: 3.260 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Bình Phước: 500 người
Sân Ninh Thuận: 1.000 người
Sân Quảng Nam: 10.500 người
Sân Long An: 3.000 người
Sân PVF: 1.300 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 18:

Tổng số bàn thắng: 231 bàn; Trung bình 2,57 bàn/trận
Thẻ vàng: 343 thẻ; Trung bình 3,81 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 13 thẻ; Trung bình 0,14 thẻ/trận
Khán giả: 98.700 người; Trung bình 1.097 người/ trận