Số liệu chuyên môn sau vòng 7 GĐ 2 Night Wolf V.League 1 – 2023

Số liệu chuyên môn vòng 7 GĐ 2 (nhóm A)

Tổng số bàn thắng: 12 bàn; Trung bình 3 bàn/trận
Thẻ vàng: 14 thẻ; Trung bình 3,50 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ; Trung bình 0,25 thẻ/trận
Khán giả: 40.000 người; Trung bình 10.000 người/trận.

Cụ thể các sân:

Sân Hàng Đẫy (CLB Công An Hà Nội): 14.000 người
Sân Mỹ Đình: 9.000 người
Sân Lạch Tray: 6.000 người
Sân Thiên Trường: 11.000 người

Số liệu chuyên môn toàn giải

Tổng số bàn thắng: 317 bàn; Trung bình 2,37 bàn/trận
Thẻ vàng: 470 thẻ; Trung bình 3,51 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 14 thẻ; Trung bình 0,10 thẻ/trận
Khán giả: 918.200 người; Trung bình: 6.852 người/trận.