Số liệu chuyên môn sau vòng 19 LS V.League 2-2022

Số liệu chuyên môn vòng 19:

Tổng số bàn thắng: 17 bàn; Trung bình 2,83 bàn/trận
Thẻ vàng: 24 thẻ; Trung bình 4,00 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 1 thẻ, Trung bình 0,17 thẻ/trận
Khán giả: 2.900 người, Trung bình: 483 người/trận;

Cụ thể các sân:

Sân Tự Do: 400 người
Sân Ninh Bình: 700 người
Sân Long An: 1.000 người
Sân Việt Trì: 200 người
Sân Thanh Trì: 400 người
Sân Cần Thơ: 200 người

Số liệu chuyên môn sau vòng 19:

Tổng số bàn thắng: 256 bàn; Trung bình 2,29 bàn/trận
Thẻ vàng: 435 thẻ; Trung bình 3,88 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 17 thẻ; Trung bình 0,15 thẻ/trận
Khán giả: 143.150 người;