Hà Văn Phương

First Name:
Last Name:
Văn Phương
Cao (cm):
170
Nặng (kg):
68
Vị trí:
Tiền vệ
Năm sinh:
07-01-2001
Số áo:
7
Quốc tịch:
Việt Nam
Team:
Công An Nhân Dân
Câu lạc bộ trước đây (năm) và thành tích: Người quản lý (đại lý) nếu có: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: