Điều lệ Giải bóng đá Vô địch Quốc gia – TOYOTA 2015 (V.League 1)

Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã quyết định ban hành Điều lệ giải bóng đá Vô địch Quốc gia - Toyota 2015 (Toyota V.League 1 - 2015) như file đính kèm thông báo này.