Danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu vòng 10 Night Wolf V.League 1 – 2023

TT Họ và tên Số áo CLB Trận đấu phải nghỉ Lý do
MT CLB CLB Ngày
1 Nguyễn Văn Quyết 10 Hà Nội 66 Hoàng Anh Gia Lai Hà Nội 31/5 QĐKL 214
2 Nguyễn Thành Chung 16 Hà Nội 66 Hoàng Anh Gia Lai Hà Nội 31/5 3 TV
3 Campbell Jonathan David Ward 99 TP. Hồ Chí Minh 68 TP.

Hồ Chí Minh

SHB

Đà Nẵng

31/5 Thẻ đỏ
4 Nguyễn Thanh Thảo 3 Becamex Bình Dương 69 Becamex Bình Dương Đông Á Thanh Hóa 01/6 3 TV
5 Rimario Allando Gordon 9 Becamex Bình Dương 69 Becamex Bình Dương Đông Á Thanh Hóa 01/6 3 TV