Quyết định thành lập BTC Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Eximbank 2014

Ngày 26/12/2013 Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ký quyết định thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá Vô địch Quốc gia - Eximbank 2014.

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá Vô địch quốc gia – Eximbank 2014, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng Giám đốc Công ty VPF – Trưởng Ban
2. Ông Phạm Phú Hòa – Phó Tổng Giám đốc Công ty VPF – Phó Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng phòng TCTĐ Công ty VPF – Phó Trưởng ban
4. Ông Nguyễn Duy Hải – Phó tư lệnh – Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công An – Ủy Viên
5. Ông Đào Mạnh Cường – Cục An ninh CTNB – TCAN2 – Bộ Công An – Ủy Viên
6. Ông Phạm Văn Lệ – GĐĐH CLB XM The Vissai Ninh BÌnh – Ủy Viên
7. Ông Lê Nguyên Hồng – Chủ tịch CLB QNK Quảng Nam – Ủy Viên
8. Ông Cao Văn Chóng – Tổng Giám đốc CLB Becamex Bình Dương – Ủy Viên
9. Ông Hoàng Chuyên Cần – Trưởng phòng HCNS Công ty VPF – Ủy Viên
10. Bà Hà Thị Duyên – Trưởng phòng KTTC Công ty VPF – Ủy Viên
11. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Trưởng phòng TTTT Công ty VPF – Ủy Viên
12. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Phó trưởng phòng Pháp Lý & TCTT – LĐBĐVN – Ủy Viên

Điều 2: Ban tổ chức giải chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Giải bóng đá Vô địch quốc gia – Eximbank 2014 theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ giải.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Giám đốc điều hành, các Phòng chức năng – Công ty VPF và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                                                    Võ Quốc Thắng
                                                                                                                                           (Đã ký)