Thông báo đổi tên CLB Nam Định

Ngày 2102/2019, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thông báo chính thức về việc CLB Bóng đá Nam định đổi tên thành CLB Bóng đá Dược Nam Hà Nam Định.